Robin Christensen blir ny daglig leder

Robin Christensen blir ny daglig leder for 1-2-Tre Elementproduksjon AS fra og med 1.1.2022.

– Robin har mange års erfaring fra forskjellige lederroller, og har de siste årene blant annet hatt ansvaret for innkjøp, produksjonsplanlegging, Lean og HMS hos 1-2-Tre Elementproduksjon.

Selv sier Christensen dette om sine visjoner for bedriften: «Vi skal være en offensiv og foretrukken leverandør for kunder og samarbeidspartnere, som verdsetter sterk kompetanse, integritet og leveranser med høy kvalitet. Vi skal ha kunder som utfordrer oss og som vi kan utvikle oss sammen med.»

Sven Ove Carlsen har vært daglig leder siden oppstarten i 2002 og vil fortsette i virksomheten som senior rådgiver, med hovedvekt på prosjektsalg og interne utviklingsprosjekter.

Christensen får nå ansvaret for en veldrevet bedrift med høy kompetanse og som over tid har blitt en betydelig aktør innenfor industriell trehusproduksjon. 1-2-Tre har fortsatt store utviklingsmuligheter da interessen for byggelementer og prefabrikerte løsninger er sterkt økende.

robin