Fasadeelementer

Entreprenørmarkedet etterspør i økende grad produkter med høy ferdiggrad, som kan gi store gevinster i spart tid og kostnader. Fasadeelementer som heises på plass direkte fra bil eller med tårnkran og monteres uten stillas, bidrar positivt i en slik sammenheng.

Fasadeelementer

Fasadeelement

Benyttes ofte til større bygg, som leilighetsbygg over flere etasjer, skoler og andre næringsbygg.

Gir en rasjonell tetting av fasaden, hvor ofte den største gevinsten er spart tid og logistikk (ryddig byggeplass).

  • Elementer leveres med ulik ferdiggrad. Inkludert montert trekledning, eller kun fram t.o.m utlekting.
  • Vegger for teglsteinsforblending leveres fram t.o.m gipsplater.
  • Vinduer montert i elementene.
  • Tilpassede løsninger med uthakk for stålsøyler/dragere.
Fasade-Element