Precut

Rekkehus med precut

Konstruksjonspakker

Precut konstruksjonspakker, også kjent som prefabrikkerte eller ferdigkappede bygningssystemer, har flere fordeler som gjøre dem attraktive for byggeprosjekter. Her er fem viktige fordeler:

 • Tidsbesparelse:
  Precut konstruksjonspakker er forhåndskuttet og klargjort på fabrikken, noe som reduserer behovet for omfattende kapping og tilpasning på byggeplassen. Dette reduserer byggetiden, da byggesettet enkelt kan monteres uten ytterligere bearbeiding.
 • Kostnadseffektivitet:
  Precut bidrar til å redusere materialsvinn, da materialene blir optimalt kappet på fabrikken. Dette fører til lavere materialkostnader og mindre behov for avfallshåndtering på byggeplassen. I tillegg bidrar den reduserte byggetiden til lavere arbeidskostnader.
 • Kvalitetskontroll:
  Precut konstruksjonspakker går igjennom strenge kvalitetskontroller. Dette sikrer at materialene er nøyaktig kuttet og av høy kvalitet.
 • Enklere logistikk og planlegging:
  Precut konstruksjonspakker leveres med en detaljert byggeveiledning, noe som gjør det enklere for uitførende å planlegge og utføre byggeprosessen.
 • Miljøfordeler:
  Prefabrikkerte byggsystemer gir miljøfordeler ved å redusere materialsvinn, energiforbruk og utslipp knyttet til byggeprosessen. Den mer effektive bruk av materialer og reduserte transportbehov kan bidra til å redusere den totale økologiske fotavtrykket sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder.

Vi kan også levere vinduer til prosjektet ditt. Da sparer du tid og størrelser blir riktige !

Hvor kan du bruke precut? Precut passer fint til blandt annet: bolighus, leiligheter (innfyllningsvegger), hytter, kommersielle og offentlige bygninger, skoler og landbruk m.m.

Precut