Mest stilte spørsmål

Her har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene rundt byggelementer, 1-2-Tre og vår prosess. Hvis du har andre spørsmål, må du gjerne kontakte oss.

faq

Vanligvis 3 – 5 dager, med 2 montører. Da har man tett tak.

En av de viktigste faktorene vil være byggetiden. Sammenligner vi tiden fra oppstart til tett utvendig bygg for en typisk 4–mannsbolig, vil forskjellen utgjøre fra ca. 1-1,5 uke for byggelementløsningen, mot ca. 10–12 uker med precut alternativet.

Byggelementer gir tett bygg på kort tid og dermed redusert fare for byggfukt.

Hele byggeplassen vil også fremstå mer ryddig = bedre totaløkonomi.

Vanligvis bør det være plan, snitt og fasader i min 1:100, enten digitalt eller som PDF.

Videre så anbefaler vi en kort gjennomgang i forkant av prisingen. Gjerne pr. tlf eller i møte.

Da får man avklart en del løsninger og prisingen blir mer riktig.

Ca. 8–12 uker er normalt. Kritisk faktor er ofte varebestillinger inn til produksjon, som for vinduer kan være ca. 6- 8 uker. Mange kunder avroper i god tid utover dette, med estimerte fremdriftsplaner.

1-2-Tre har over mange år opparbeidet seg solide samarbeid med de største leverandørene av byggevarer. Dette gir bedriften et konkurransefortrinn, med seriøse og konkurransedyktige leverandører.

Viktigste må være at bedriften er spesialisert innenfor byggelementer. Har stor produksjonskapasitet og lang erfaring i bransjen.

Boligbygging handler mye om logistikk, så med høy grad av ferdig produkter frigjøres mye tid. Unødvendig å si at tid er penger, hvor omfanget av besparelsene naturligvis vil være prosjektavhengige, men vi opplever at det er betydelig. Det som ofte glemmes er at man frigjør interne ressurser til andre verdiskapende oppgaver.

Vårt viktigste argument er at de som først begynner med byggelementer, fortsetter.

Spørsmål og avklaringer kommer tidligere enn om man plassbygger. Alt blir nøye planlagt på forhånd når man bruker byggelementer, slik at det ikke oppstår konflikter med øvrige fag. Typisk kan være planlegging av ventilasjon, tekniske rom osv…

God planlegging i samarbeid, gjør at selve byggeprosessen blir rasjonell uten for mye uforutsett. Enklere og mer oversiktlig hverdag.

Avhengig av type prosjekt, ca. 1 uke.

Be gjerne om innspill fra oss til løsninger som kan forenkle byggeprosessen. Mange kunder bruker oss som rådgivere i planlegging av bygg. Kan eksempelvis være møter sammen med arkitekt. Ellers er det få begrensninger ved bruk av byggelementer, det meste kan løses.

I vurderingsfasen bør man også se på hvilke løsninger som er valgt, hvor mye er ferdig utført i fabrikk, material valg/dimensjoner og ikke minst hvor mye som er medregnet i tilbudet.

Vi opplever å være konkurransedyktige når man ser på en helhetsvurdering.

1-2-Tre har ingen egne ansatte til utemontering, men har flere samarbeidspartnere med god erfaring som kan tilbys. Ikke nøl med å ta kontakt.