Takelementer

Raskest mulig tak over hodet og tett bygg er et av våre viktigste «slagord». Bruker man takelementer kan bygg tettes på bare noen få timer, sammenliknet med å montere «sperre for sperre i høyden». Klimaendringene gir økte nedbørsmengder, så sikre bygget tidligst mulig mot nedbør er vår sterke anbefaling.

Takelementer

Kompakt Tak

Takelementer for flate tak, klargjort for fallisolering og taktekker (byggeplass).

 • Bjelker jfr sperre tabell, vanligvis laminerte trebjelker.
 • Gulvsponplater 22 m.m extra.
 • Kan leveres med «duk/folie» for fuktsikring montert i fabrikk. Fungerer som påkrevd dampsperre. (Hull og nedløpskum for vannavrenning kan leveres). Denne løsningen sikrer tett bygg, før isolering og taktekker.
 • Tilhørende parapetelementer kan leveres.
Kompakt-Tak
Luftet-tak-for-Takstein

Luftet tak for Takstein

Takelementer for skråtak, hvor elementene ofte har bæring på limtre mønebjelker.

 • Bjelker jfr sperre tabell, vanligvis laminerte trebjelker.
 • 18 m.m Hunton undertaksplater. Diffusjonsåpent undertak, vindavstivende og isolerende.
 • Sløyfer montert i fabrikk.
 • Taksteinslekter og takstein, monteres byggeplass.

Luftet tak for Papptekking

Takelementer for skråtak, hvor elementene ofte har bæring på limtre mønebjelker.

 • Bjelker jfr sperre tabell, vanligvis laminerte trebjelker.
 • Vindsperre duk.
 • Sløyfer og lekter montert under plater.
 • Takplater montert i fabrikk (papptekking = byggeplass).
Luftet-tak-for-Papptekking