Produksjon

Hos oss foregår produksjonen i 4 separate produksjonshaller, som alle er tilpasset for ulike oppgaver og type bygg. Vi har derfor en komplett elementfabrikk tilpasset for norske forhold, hvor variasjonen er stor. Helt i fra det enkle som produseres på den fullautomatiserte produksjonslinjen, til det mer kompliserte for manuell produksjon.

Produksjon

Kappanlegg

Vårt CNC styrte kappanlegg forsyner hele anlegget med prekappet trelast. Her finnes mange muligheter for å lage ferdige uthakk, hulltaking, fresing og ikke minst lengdeoptimalisering for redusert svinn. Kappanlegget individ merker også hver enkelt del.

Kappanlegg
Fullautomatisert

Fullautomatisert produksjonslinje – 125 meter

Automatisk spikring og sammensetting av bindingsverk, spikring og kapping av plater. Autospikring av fasadekledning i tre, samt kapping for åpninger. Linjen er tilpasset for volumproduksjon og gir oss konkurransefortrinn.

Produksjonslinje for bjelkelag og takelementer

Anlegget er tilrettelagt med hjelpemidler for rasjonell produksjon og håndtering av volum elementer til bjelkelag og tak. Løfteutstyr og jigger er tilpasset spesielt.

Produksjonslinje

Produksjonslinje-for-manuell-produksjon

Produksjonslinje for manuell produksjon

Kort omstillingstid – fleksibilitet for å kunne produsere de aller fleste type bygg. Her utføres ofte oppdrag som har krevende håndverksdetaljer, hvor det aller meste kan leveres. Høy ferdiggrad.

Produksjonslinje for store elementer

Enkelte bygg og prosjekter krever elementer produsert i ekstra store størrelser. Vi har tilpasset produksjonsanlegget for å klare også slike oppdrag. Ekstra stor takhøyde og oppdimensjonert traverskran – romslig produksjonslokale.

Produksjonslinje for stor elementer

Se hva kundene sier om oss

Her passer alt, omtrent som å bygge med Lego “nesten”.

Ferdighetsgraden er utrolig bra.