Bjelkelagselementer

Bruken av elementer til bjelkelag er sterkt økende. Største årsaken er at element-monteringen av bygg kan foregå fortløpende uten opphold. Det sparer også de ansatte på byggeplassen for mange tunge løft og unødig arbeid i høyden, i tillegg til en sikker arbeidsplattform.

Bjelkelagselementer

Standard Bjelkelag

Leveres normalt i bredde 2,40 m x husets bredde, opptil maks 15 m.

  • Bjelker jfr tabell, vanligvis laminert heltre + gulvsponplater ekstra montert.
  • Ferdig nedsenket for våtrom.
  • Uthakk/forsterkninger for skjulte ståldragere.
  • Hulltaking og rør for ventilasjon montert.
Standard-Bjelkelag
Lydgulv

Lydgulv

Mellom to separate boenheter. Som standard bjelkelag, men ofte med slissespon.

Balkong- og Svalgangselementer

Leveres som ordinært bjelkelagselement.

  • Ofte med fallkiler montert under plater, for fall.
  • Uthakk/renne for nedløp.
  • Bæredragere inkludert.
Balkong--og