Levering

1-2-Tre er ikke ferdig med oppdraget før elementene er levert trygt og godt til byggeplassen. Vi har gjennom mange år samarbeidet med Arild Vedvik Kran og Transport, som har utviklet både utstyr og kompetanse tilpasset våre produkter. Vedvik er vår forlengede “arm” og samarbeidspartner for deg som kunde.

Levering

Lagring/Sikring

Elementer lagres på godkjente stativer og blir stroppet enkeltvis, slik at HMS kravene og sikkerhet blir ivaretatt. Hele stativer blir løftet på bil med stor truck. Stativer kan også løftes fra bil med kran og mellomlagres på byggeplass.

Lagring
Transport

Transport

1-2-Tre leverer til hele det sentrale østlandsområdet. Transportutstyret er tilpasset for å frakte elementer med stor variasjon i høyde og lengde. Spesialhengere og spesialkraner med lang rekkevidde.

Montering

Erfarne kransjåfører med god kjennskap til produktet som er på bil. Viktig for deg som kunde, da elementer blir heist med stor presisjon og godt samarbeide, hvor ikke minst sikkerheten er i fokus. Monteringsplaner/tegninger blir utsendt på forhånd.

Se hva kundene sier om oss

Selger følger opp, konstruktør tar kontakt. Leveringen er koordinert med kranbil.

Kraning er ekstremt bra, uansett hvem som kommer med elementene og hvor utilgjengelig det er på byggeplass så går det som regel bra.

Spesielt bra at sjåfør er med på og har kontroll på montering.