Vår historie

I over 50 år har 1-2-Tre produsert og levert elementer til Byggebransjen. Først med takstoler og deretter byggelementer til alle typer bygg.

Forløperen til 1-2-Tre ble startet som en familiebedrift drevet av familien Carlsen på Ilebrekke, hvor det er lange tradisjoner fra trelastproduksjon og byggevarehandel. Bildet er fra 60 årene hvor en av grunnleggerne, Georg Carlsen er i sitt rette element. Bildet finnes også utført som relieff i tre «Georg på saga», av treskjærer Rolf Taraldset.

historie
 • 2017

  Milestone 2

 • 1970

  1970

  1-2-Tre har sitt utspring i fra tidligere Ilebrekke Industri AS Tønsberg, hvor man startet med takstolproduksjon allerede i 1970. Selskapet drev også egen høvlerivirksomhet og hadde nær knytning til byggevarehus.

  1970

 • 1994

  1994

  Markedet etterspør ferdige produkter. Bedriften tilpasser seg og starter forsiktig opp med elementproduksjon i 1994.

 • 2002

  2002

  Kjøper tidligere Hegg Industri AS i 2002 (bedrift med lange tradisjoner innenfor element og takstolproduksjon lokalisert i Våle). Selskapene fusjoneres.

  2002

 • 2003

  2003

  All produksjon samlokaliseres på Svinevoll i Våle. Selskapet endrer navn til 1-2-Tre Elementproduksjon AS.

 • 2003-2014

  Milestone Title

  2003 – 2014

  Omsetningen øker gradvis i et varierende marked.

  2003-2014

 • 2014

  2014

  Carlsen Fritzøe AS kjøper seg inn i selskapet med 50 % andel, i den hensikt å gjøre nye investeringer og bygge verdier. Det investeres ca 30 mill kr i anlegg og nytt moderne produksjonsutstyr.

 • 2019

  2019

  Thomas Beck selger byggevarekjeden Carlsen Fritzøe Handel AS til Kesko / Byggmakkerkjeden sommeren 2019, som er en betydelig transaksjon. Eierandelen på 50 % i 1-2-Tre Elementproduksjon opprettholdes, med den hensikt å bygge selskapet videre sammen med Sven Ove Carlsen 50 % eier og grunder.

  2019

 • 2020

  2020

  Selskapet tar nye store steg og investerer i enda en ny produksjonshall og tilknyttet lager – ca 2600 kvm. I tillegg til nytt produksjonsutstyr.

  Bedriften øker dermed sin kapasitet betraktelig og følger utviklingen med økende etterspørsel etter BYGGELEMENTER.

 • 2018

  Milestone Title

  Milestone Content goes here

  2018