Veggelementer

Gå fra gårsdagens byggemetode – stender for stender – til fremtidens byggemetode; store elementer produsert i fabrikk med høy ferdighetsgrad. Dette vil gi store fordeler til deg som kunde.

Yttervegg

Leveres tilpasset hvert enkelt prosjekt, få begrensninger.

 • Stående- eller liggende kledning, ulike treslag, stor variasjon.
 • Monterte plater for fasadepuss.
 • Vindsperre ofte med GU-X gipsplater + sløyfer og lekter.
 • Bindingsverk + isolering.
 • Påforing innvendig med 5 cm, utføres oftest på byggeplass.
 • Komplette åpninger med listverk, vannbrett og beslag, stort utvalg – mange muligheter.
 • Vinduer og balkongdører inkludert. Vinduer montert i fabrikk.
Bærevegger

Bærevegger

Leveres oftest kun som sammenslått bindingsverk – elementer.

 • Ulike veggtykkelser, 98 – 148 – 198 m.m.
 • Innfelte spikerslag for innredninger er mulig.
 • Søyler og bærepunkter inkludert.

Brann / Lydvegger

Skillevegger mellom leiligheter for å ivareta brann- og lydkrav. Doble vegger.

 • Bindingsverk, vanligvis 98 m.m.
 • Isolering 100 m.m, sikret med ståltråd innside.
 • 1 lag innv gipsplater montert (siste laget monteres på byggeplass).
Brann
Gavler

Gavler

Oppbygning tilsvarende som for yttervegger.

 • Produseres og leveres ofte “hele”, for hurtig montering.
 • Tilhørende gesimskasser/utstikk, leveres også ferdig fra fabrikk.
 • Tidsbesparende og effektivt.

Miljøvegg

Veggen består kun av tre/trefiberprodukter som er laget av naturlige, fornybare og kortreiste råvarer.

 • Veggen gir bedre fukttransport og forbedret evne til å holde på fuktighet (Hygroskopisk).
 • Redusert fare for fuktskader.
 • Se ytterligere info på nettsiden www.hunton.no
Miljøvegg
Pussplater

Pussplater

Yttervegger med pussplater og fasadepuss er populært. Gir en tilnærmet vedlikeholdsfri yttervegg, valgfrie farger og gir et moderne uttrykk.

 • Oppbygning som en tradisjonell yttervegg, hvor utlektingen er tilpasset for pussplatene. Luftespalte bak plater på 22 m.m.
 • Montert i fabrikk med tilbehør og løsninger tilpasset fra leverandør.
 • På byggeplass må det påregnes noe ettermontering av plater.
 • Påføres deretter puss jfr leverandørens beskrivelse.
 • Se ytterligere info på nettsiden www.stonorge.no