Planlegging

God planlegging gir store gevinster i ettertid. Vi starter tidlig å gjennomgå prosjektet og fastsette de aller viktigste detaljene med deg. Vår prosjekt-controller styrer denne prosessen og klargjør for videre oppgaver internt hos oss.

Din samarbeidspartner

Konstruksjon

Deres prosjekt får tildelt en egen konstruktør, som får ansvaret for å utarbeide produksjonstegninger og nødvendig underlag/informasjon for videre prosess. Herunder også monteringstegninger for byggeplass. Konstruktør vil i de aller fleste tilfeller ha direkte kontakt med deg som kunde, dette for å kvalitetssikre løsninger før produksjon.

Konstruksjon
Varebestillinger

Varebestillinger

Varer med lang leveringstid bestilles tidligst mulig, slik at dette ikke skal forsinke den videre prosessen. Typisk er vinduer og fasadematerialer. Øvrige varer er ofte lagervarer.

Monteringstegninger og kontroll før produksjon

Konstruktør oversender hovedsnitt og detaljer for sluttkontroll til kunde. Deretter sendes filer digitalt til kappanlegg og øvrig produksjonanlegg for sammensetting.

Monteringstegninger

Se hva kundene sier om oss

Jeg følte meg godt oppfulgt og informert i prosjekteringsfasen, og opplevde at dere kommuniserte meget godt med arkitekten også.

Dyktige og hyggelige konstruktører, samt selgere. God service og god oppfølging.