SINTEF Godkjenning til 1-2-Tre Elementproduksjon AS

1-2-Tre Elementproduksjon AS har fått teknisk godkjenning fra Sintef for sine elementer i tre.

Hva betyr en SINTEF Teknisk Godkjenning for 1-2-Tre Elementproduksjon AS for deg som kunde?

“Ved en Teknisk Godkjenning for 1-2-Tre Elementproduksjon AS bekrefter SINTEF at bygningselementene er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) og forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som er angitt i dette dokumentet.

Dette innebærer blant annet at:

  • Elementene inneholder produkter som er dokumentert og egnet for bruk
  • Det brukes konstruksjonsløsninger som er egnet
  • Det er en produksjonskontroll som sikrer at ytelser for hvert prosjekt vil oppfylle norske regelverk

Dette gir trygghet både for deg som kunde og 1-2-Tre Elementproduksjon AS som produsent”

-Svein Terje Kolstad, Senior rådgiver ved SINTEF Community.

Arbeidet med teknisk godkjenning har vært tidkrevende og en lang prosess. Vi er derfor spesielt stolte over endelig å kunne informere våre kunder om at godkjenningen nå er på plass.

Mvh

1-2-Tre Elementproduksjon AS

SINTEF Teknisk Godkjenning