Likestillingsarbeidet

1-2-tre

Likestillingsredegjørelse

1-2 Tre Elementproduksjon har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har i sin policy innarbeidet forholdet rundt likestilling som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn, etnisitet, religion i saker som rekruttering og lønn.

Selskapet jobber innen en bransje som tradisjonelt er svært mannsdominert. Kvinner vil derfor bli foretrukket til nye stillinger dersom de har likeverdige kvalifikasjoner.
Av selskapets 60 ansatte er 1 kvinne. Selskapet har som mål å øke andelen kvinner i alle typer stillinger.

Selskapets styre består av to medlemmer og to varamedlemmer, hvorav alle er menn.

Selskapet har gjennomført og oppfylt aktivitets- og rapporteringsplikten som gjelder likestilling ved at det er utarbeidet likestillingsrapport. Redegjørelsene er lag ut på våre nettsider www.1-2-tre.no