PERSONVERNERKLÆRING

1-2-Tre Elementproduksjon As ( 1-2-Tre ) fokuserer på å ivareta og beskytte personers personopplysninger og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette kan være opplysninger om egne ansatte, kunder og leverandører eller andre som henvender seg til oss via vår hjemmeside.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som knyttes til deg som enkeltperson.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger 1-2-Tre mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra 1-2-Tre, og hva 1-2-Tre gjør for å beskytte personopplysningene.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at 1-2-Tre behandler personopplysninger i henhold til denne erklæringen og de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

1-2-Tre Elementproduksjon AS v/daglig leder Robin Christensen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Registrering og innsamling av personopplysninger

1-2-Tre behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg som kunde hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger dersom du fyller ut skjema på vår hjemmeside, gjør en generell prisforespørsel og opplyser navn, epost, telefonnummer, bedrift etc.

1-2-Tre får også personopplysninger fra kjede tilknytning ( Carlsen Fritzøe sine byggevarehus ), der vi samarbeider om å gi kunden et best mulig tilbud.

Hva brukes personopplysningene til?

1-2-tre bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gjennomføre leveransen og faktureringen. 1-2-Tre behandler altså personopplysninger med samtykke eller for å møte avtaleforpliktelser jamfør Personopplysningsloven § 8.

Innsamling av informasjon via hjemmeside

1-2-Tre bruker ikke cookies på hjemmsiden. Det betyr at den informasjonen vi registrerer er den du gir fra deg frivillig, ved for eksempel å sende inn et skjema. Når du sender inn et skjema via vår nettside skal det tydelig komme frem hva du registrerer deg for. Dette kan være å få et uforpliktende tilbud, be om råd og veiledning eller møte. 1-2-Tre vil kun benytte informasjonen du sender inn, til det spesifikke formål som står oppgitt på skjema eller mail du har sendt inn.

All informasjon som registreres via skjemaer, mails og kommunikasjon vil kun lagres lokalt i 1-2-Tre’s informasjonssystemer, og vil oppbevares og forvaltes og eventuelt slettes enten ved henvendelse fra deg, eller når behandlingen ikke lenger er nødvendig.

Lagring av personopplysninger

1-2-Tre oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og gjennomfører til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge 1-2-Tre har et rettslig grunnlag for det og et nødvendig behov for å lagre opplysningene. Når 1-2-Tre ikke lenger har et rettslig grunnlag eller et nødvendig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret mot kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

1-2-Tre utleverer ikke personopplysninger til 3. land utenfor EØS. Enkelte av 1-2-Tre sine interne systemer ligger i skytjenester eller hos eksternt regnskapsbyrå. Disse er da plassert hos leverandør der behandlingen er regulert med en databehandleravtale.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

1-2-Tre vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utleveringen av personopplysninger skjer:

  1. Med samtykke fra den opplysningen gjelder.
  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.
  4. Som ledd i betalingsinnkreving m.v hvor det foreligger saklige grunner.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til tilsyn i de opplysningene som 1-2-Tre har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldene lovgivning.

Dersom vår behandling er basert på ditt samtykke, kan du også når som helst trekke dette tilbake.Vi skal besvare henvendelser fra registrerte uten ugrunnet opphold. Henvendelser om ovennevnte kan rettes mot firmapost@1-2-tre.no. Dersom du mener det foreligger brudd på personopplysningsreglene kan du klage dette inn til Datatilsynet.

Revisjon av personvernerklæringen

1-2-Tre kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  1. Behandlingen av personopplysningene endres.
  2. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrift gitt i medhold av lov.

1-2-Tre vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevne mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.