Oppsummering av 2023

Daglig leder, Robin Christensen, oppsummerer året 2023

Vi legger snart et krevende år bak oss. Et år som har vært preget av høy inflasjon, stigende renter og vesentlig mindre aktivitet i byggebransjen. Vi har klart å omstille oss markedssituasjonen på en veldig god måte, takket være våre dyktige medarbeidere. Med aktivt arbeid ut i markedet har vi gjennom året tilført bedriften mange nye kunder. Med disse nye kundene, sammen med våre faste lojale kunder, har vi klart å holde våre produksjonshaller i gang hele året.

Vi har ikke latt den krevende markedssituasjonen hindre oss i å gjennomføre store investeringer som oppussing av en produksjonshall, solcelleanlegg og ny stor truck. Bedriften har et offensivt investeringsprogram også for året 2024, noe som vil komme våre ansatte og kunder til gode – vi gleder oss.

1-2-Tre er spesielt stolte av våre ansatte og det teamet som er bygget over flere år. Stikkord er lojalitet til arbeidsgiver, kompetanse og ikke minst stoltheten over å levere gode produkter.

Vi går inn i et nytt år med optimisme tross den krevende markedssituasjonen.

Vi ønsker alle våre kunder, leverandører og ansatte en god jul og et godt nytt år


Robin Christensen

Daglig leder

Daglig Leder, Robin Christensen