Etterspørselen etter BYGGELEMENTER fortsetter å øke. Bedriften investerer derfor i enda en ny produksjonshall med tilknyttet lager, total 2600 kvm. I tillegg kommer nytt produksjonsutstyr, slik at kapasiteten økes betraktelig. Byggingen er i gang og sluttføres høsten 2020.

Vi gleder oss!