Mer bærekraftig isolasjon

Vi har gode nyheter å meddele fra vår leverandør av isolasjon ROCKWOOL.

ROCKWOOL leverer steinullisolasjon til bygg levert av 1-2-Tre. Fra januar 2021 vil ny elektrisk smelteteknologi på ROCKWOOL sin fabrikk i Moss resultere i store miljøforbedringer på fabrikken i form av betydelige CO2 reduksjoner, avfallsreduksjon til nesten null samt mulighet for resirkulering av ny og gammel steinull fra byggeplasser. Dette er en stor nyhet, i en tid hvor bærekraft blir viktigere. Vi i 1-2-Tre gratulerer ROCKWOOL med oppnåelsen.

Lang holdbarhet, lavt energiforbruk og økt brannsikkerhet er alle faktorer som bidrar til et bærekraftig bygg. I tillegg er det viktig med godt inneklima, noe som er av stor betydning for helse og velvære. Samtidig er det viktig å bruke god isolasjon som ikke bidrar til skade på og miljøet.

ROCKWOOL isolasjon vil i 2021 oppnå en betydelig forbedret EPD. EPD er miljøproduktdeklarasjonen som dokumenterer klimapåvirkningen fra byggematerialer. Faktisk vil miljøpåvirkningen fra produksjonen av ROCKWOOL isolasjon bli tilnærmet halvert, fra en dag til en annen når vi skifter fra fossilt til fornybare energikilder.

Reduserer CO2 utslipp og avfall

Det er en egenutviklet produksjonsteknologi som gjør det mulig for ROCKWOOL å gjennomføre et slikt skifte. Prosjektet ble startet i 2018, da de bestemte seg for å investere og utvikle sin egen elektriske smelteteknologi i Norge. Høsten 2020 startet den nye elektriske smelteovnen i Moss, som vil anvende elektrisk strøm produsert fra vann og vindkraft i Norge. I 2019 ble ROCKWOOL tildelt Næringslivets klimapris av miljøorganisasjonen ZERO for denne investeringen. Gjennom egen teknologiutvikling og skifte av energikilde, oppnår de en 80% reduksjon i direkte CO2 utslipp fra fabrikken i Moss, og eget avfall reduseres med opptil 99%. I tillegg åpner teknologien for resirkulering av ny og gammel ROCKWOOL isolasjon fra byggeplasser i Norge.

I tillegg til betydelige forbedringer i Norge offentliggjorde ROCKWOOL Nordic i november 2020 at de også skifer til fornybart brensel i form av biogass fra januar 2021 på to av sine produksjonslinjer i Danmark. Samlet vil overgangen til fornybar energi ved fabrikkene i Moss og Danmark redusere ROCKWOOL sitt CO2-utslipp i Norden med 70 prosent (sammenlignet med år 1990).

Andre fordeler med ROCKWOOL isolasjon

Brannsikkerhet: ROCKWOOL isolasjon gir høy brannbeskyttelse og kan i tilfelle en brann bidra til å hindre at en brann sprer seg.

Minimere trekk, kulde eller overoppheting: En riktig og godt isolert bygning er en forutsetning for et godt inneklima.

Støyreduksjon: Akkurat som steinull er en barriere for brann, kan den også bidra til å forhindre støy fra å trenge inn i rom og gjennom gulv, og den kan redusere støy fra utsiden.

Luftkvalitet: ROCKWOOL isolasjon er sertifisert i henhold til det finske inneklima merket, M1.