Investering i solceller hos 1-2-Tre

Solceller

Sommeren 2023 investerte 1-2-Tre Elementproduksjon i solceller på produksjonsanlegget på Svinevoll.

Bærekraftig fornybar energi skal bidra til både miljø og mer forutsigbare strømkostnader.

Oppsettet er en kombinasjon av solceller montert på svakt hellende tak og et mindre areal på sørveggen.

Den installerte pakken gir en total effekt på 160 000 kwh/ år og antatt årsproduksjon vil ligge på ca. 130 000 kwh /år.

1-2-Tre vurderer muligheten for å utvide installasjonen, da forholdene er godt tilrettelagt.

Solceller