Slik jobber 1-2-Tre for å bli en så «lean» bedrift som mulig

Har du hørt utrykket Spaghetti-mapping? Det er et av grepene 1-2-Tre gjør for å sikre optimal flyt i prosesser. Vi har tatt en prat med Robin Christensen om hvordan 1-2-Tre jobber med å være en så «lean» bedrift som mulig.

1-2-Tre Elementproduksjon jobber med kontinuerlige forbedringer av alle prosesser. Dette for å sikre både kvalitet, trivsel og effektivitet.

Når vi starte prosessen, startet vi med et verktøy som heter 5S, forteller Robin.

5S står for:

1. Sortere
2. Systematisere
3. Skinnende rengjøring og rydding
4. Standardisere
5. Selvdisiplin (eller sikre)

Daglig Leder, Robin Christensen

Trinn en sortere, vi gikk igjennom produksjonshallene og fjernet alt som var unødvendig.

Trinn to systematisere, dette handler om å finne faste plasser til for eksempel felles verktøy, festemateriell.

Trinn tre skinne, det skal være ryddig på arbeidsplassen, utstyr settes tilbake etter bruk.

Trinn fire standardisering av arbeidsoppgaver og rutiner.

Trinn fem sikre, at man ikke faller tilbake til gamle arbeidsmetoder.

5S – Et verktøy som bidrar til:

1. En sikrere arbeidsplass
2. Alt du trenger når du trenger det
3. Rett utstyr til rett arbeidsprosess
4. Mindre leting
5. Mindre stress – mer utført
6. Et triveligere arbeidsmiljø
7. Bedre utnyttelse av bedriftens produksjons arealer
8. Å klargjøre for ytterligere forbedringer
9. Stolthet av bedriften og din arbeidsplass

1-2-tre

Spaghetti-mapping og tavlemøter

Hvis noen glemmer å rydde etter seg eller legger ting på feil plass, så får de høre det på de ukentlige tavlemøtene.

Tavlemøter er ukentlige møter hvor det tas opp ulike problemstillinger og utfordringer i produksjonen, og så drøfter vi i plenum hvordan det kan løses bedre, sier Robin.

Utenom møtene er Robin også ute og observerer de som jobber i produkshallen.

Da kan jeg bruke «spaghetti-mapping» for eksempel. Det går ut på at jeg har tegning over hallen og tegner opp hvordan en ansatt beveger seg i løpet av de to timene, forklarer han.

Så kan man studere om noe kunne vært gjort smartere.

La oss si at produksjonsarbeideren ved flere tilfeller har beveget seg helt til andre enden av produksjonshallen for å hente verktøy, materiell. Da kan man se på om man burde gjøre dette tilgjengelig nærmere produksjonsarbeideren, for å slippe å sløse bort tid til å forflytte seg, sier Robin.

Tidkrevende, men verdt det

Robin jobber både som innkjøpssjef, prosjektkoordinator, og «lean» ansvarlig. Og Lean handler om mer enn produksjon.

Det handler om alle prosesser i organisasjonen. Hvordan de kan forbedres og effektiviseres. Det handler også om ting som kommunikasjon med kunde i salgsprossen. At kanskje vi burde spørre et spørsmål enda tidligere i prosessen for å sikre en optimal kommunikasjonsflyt. Mye av dette kan man finne ut av ved å gjennomføre verdistrøms-kartlegging av prosessen, sier Robin.

Hvis man ønsker å optimalisere hele bedriften, så er det et kjempearbeid.

Den største feilen jeg tror mange gjør når de jobber med «lean bedrift» er at de tar for seg hele verdistrømmen, istedenfor å se på enkelt prosesser, samt har for store forventninger til resultater. «Lean» er et kontinuerlig og tidkrevende arbeid, og det handler om å ta små steg mot forbedring, sier Robin.

Best pris til slutt

Det handler om å forbedre arbeidshverdagen for de ansatte ved at det er mindre rot, mindre feil, mer forutsigbarhet og bedre prosesser. Det handler om effektivitet og lønnsomhet, og det handler om best mulig kvaliteten i kommunikasjon og leveranse.

I forhold til kunder og kvalitet er det blant annet viktig at kommunikasjonen er god og effektiv, og at det er likhet i detaljer som går ut i produksjon uavhengig av hvem som tegner, forklarer Robin.

Selv om store endringer ikke er gjort over natten, så gir arbeidet målbare resultater.

Vi har ulike mål på effektivitet, og vi ser at effektiviteten vår øker år for år. Og både effektivitet, kvalitet og det å være en god arbeidsplass, er selvfølgelig viktig for oss. Det gjør oss konkurransedyktige, sier Robin.

Et slagord for «1-2-Tre Elementproduksjon» er «ofte best pris til slutt». Dette kan også knyttes til Lean.

Fordi vi er opptatt av kvalitet i alle ledd, har vi lave feilmarginer. Vi har egne prosjektledere som jobber med å sikre høy kvalitet i alle prosjekt, og at vi har tenkt på alt fra start. Og vi evaluerer kontinuerlig måten vi jobber på. Dette gir små overraskelser underveis. Vi er ikke alltid best i tilbudet, men vi har ofte best pris til slutt, avslutter Robin.