Helautomatiserte prosesser med ArchiFrame

1-2-Tre Elementproduksjon er opptatt av er å ligge i front når det gjelder å ta i bruk nye muligheter. Siden 2015 har vi jobbet med GraphiSoft for å få designprogrammet Archiframe til å være skreddersydd vår optimale arbeidsflyt.

Helautomatisert produksjon av ferdighuselementer gir høy kvalitet til lavere pris og er bedre for miljøet. Med data fra ArchiFrame produseres vegger, gulv og tak til ferdighus etter automatiserte prosesser.

Prosjektering gjøres i ArchiFrame. Plantegningene er detaljerte 3D tegninger som tar høyde for vinduer og stendere, valg av konstruksjon, dimensjoner og materialer – helt ned til plassering av skruer og spikre som presiseres med koordinater.

Programmet er veldig brukervennlig. Det er lett å tegne, ha oversikt og styre hele produksjonen fra programmet, sier Jan Frode Nilsen i 1-2-Tre Elementproduksjon AS.

Jan Frode er konstruktør og bindeledd mellom arkitektunderlaget og produksjonsunderlaget, og avhengig av å ha et verktøy som kommuniserer tegningene til produksjonen på en god måte.

Min jobb er å sitte i midten av arkitekter, kunder, snekkere, operatører og andre. Og dette er veldig ulike roller. Arkitektene tegner og opptatt av helt andre ting enn en snekker, som vil ha konkrete mål, forteller Jan Frode.

Har vært med å utvikle programmet

I 2014 investerte 1-2-Tre i en ny produksjonshall. Da var de opptatt av å få opp en god og automatisert produksjonslinje. De evaluerte først en software som de valgte å ikke gå videre med. Etter det testet de GraphiSoft og Archiframe, og så at her var det potensiale til å få til akkurat den prosessen 1-2-Tre Elementproduksjon ønsket.

Vi var blant de første som tok det i bruk, så vi har samarbeidet med utviklerne i Finland om å tilpasse programmet til slik vi ønsker vår produksjonslinje. Så vi har fått være med å lære programmet automatisert elementproduksjon, sier Jan Frode.

Har dere brukt mye tid på å få gjort tilpasninger?

Vi har investert en del tid i å tilpasse linjen. Det samme har utviklerne i Finland gjort. Senest denne uken har jeg sendt mailer til Finland med input på hva som kan tilpasses. Og da gjør de det hurtig, ofte uten å fakturere. Vi har hele tiden hatt en felles interesse og et felles mål om å gjøre linjen best mulig, forklarer Jan Frode.

Andre som driver med elementproduksjon vil da kunne nyte godt av den innsatsen dere har lagt ned?

Det er klart at de som kommer etter til en viss grad kommer til “dekket bord”. Men vi tenker da at vi ligger litt i forkant, vi har fått gjort mange spesialtilpasninger og det gjør oss konkurransedyktige at vi har en så god linje som er tilpasset og godt innarbeidet, sier Jan Frode.

På hvilken måte nyter kundene godt av det?

Kvaliteten skal være den samme, uansett hvordan vi produserer. Men det er klart, vi klarer å produsere mer fortere, og vi har bedre muligheter til å kunne vise visualiseringer underveis, forteller Jan Frode.

Blir kjent med bygningen på forhånd

Mens Jan Frode jobber kan sende en lenke med 3D tegninger hvor man har mulighet til å fjerne ett og ett lag. Det gir både kunde og andre involverte mulighet til å bli kjent med bygget på forhånd.

Formannen kan vise frem prosjektet, og kan se på alle lagene. Snekker og rørlegger kan gjøre seg kjent i bygget og begynne å planlegge sitt arbeid, forteller Jan Frode.

Gir det mindre muligheter for feil?

Dersom det det er gjort feil i planleggingen, så er det jo slik at jo flere øyne som ser, jo større mulighet til å oppdage feil i tegninger. Hvis mange ser på «lag-på-lag» 3D tegningene er det stor sjanse for at det oppdages dersom for eksempel ventilasjonsannlegget kræsjer med en skjult ståldrager, forklarer Jan Frode.

ArchiFrame importerer andre produsenters systemer slik at man tilpasser med for eksempel ventilasjon, rør og elektrisitet for å kontrollere et godt resultat.

Hvis man har programmert programmet linjen riktig, så er det mindre mulighet for menneskelige feil i selve produksjonen. Nøyaktigheten til programmet er 100%, ned til hver spiker, sier Jan Frode.

Se eksempel på 3D-modell her
https://bimx.graphisoft.com/model/2d93d9f9-44a2-4aba-bc23-51b643323630

Effektivitetskonkurranse

I likhet med 3D-printere beveger produksjonslinjen seg langs tre akser. Utstyrt med bor, sagblad, spikerpistol og sirkelsag kan maskinene produsere og tilpasse tre-elementene definert i Archiframe.

Så og si alle som driver med elementproduksjon bruker Archiframe eller lignende program.

Tid er veldig dyrt i Norge. Innen elementproduksjon er vi også i konkurranse med utlandet. Der er kostnadene tilknyttet arbeidstid lavere, men de har høyere transportkostnader. Men med våre gode produksjonslinjer er vi godt rustet både mot konkurranse fra inn- og utland, forteller Jan Frode.

Jan Frode Nilsen