Oppføringer av Morten

Robin Christensen blir ny daglig leder

Robin Christensen blir ny daglig leder for 1-2-Tre Elementproduksjon AS fra og med 1.1.2022. Robin har mange års erfaring fra forskjellige lederroller, og har de siste årene blant annet hatt ansvaret for innkjøp, produksjonsplanlegging, Lean og HMS hos 1-2-Tre Elementproduksjon.